Konstrukcje szklarniowe

Słupy, kratownice, rynny to główne elementy konstrukcji stanowiące szkielet szklarni. Rozmiary słupów (przekrój słupa  i grubość ścianki słupa) i kratownic (przekrój i grubość belki kratownicy i średnica prętów) zależą od wysokości, długości, szerokości szklarni oraz od parametrów zadanych przez klienta np. konstrukcja obciążona dodatkowo rynnami uprawowymi.

Przy zdefiniowanych powyższych założeniach dla każdej konstrukcji szklarni obliczane są parametry słupów, kratownic i pozostałych elementów konstrukcyjnych.

W firmach z których dostarczamy konstrukcje szklarniowe kalkulacje te są wykonywane przy użyciu programu komputerowego Casta Kassenbouw (T.N.O), który został specjalnie stworzony do tego celu.