Beszowa

Wysokość: 4,0 m

Nawa: 6,40 i 12,80  m
Sekcja: 4,0 m

Powierzchnia: 10 752,00 m2