Borek k. Bochni

Wysokość: 5,0 m
Nawa: 8,0 m
Sekcja: 4,5 m

Powierzchnia: 19 872,0 m2