Łubnice 2

Wysokość: 5,5 m

Nawa: 8,0 m
Sekcja: 4,5 m

Powierzchnia: 16 200m2